Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019Vytlačiť
 

OBEC ZBROJNÍKY

Obecný úrad, Zbrojníky 166, 935 55

IČO: 00307688, DIČ: 2021023741

V  Zbrojníkoch, dňa 2.5.2019

_____________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Vec: 

Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov - Zmeny a doplnky č.2/2019, Obec Zbrojníky – oznámenie o začatí prerokovania návrhu

 

            Obec Zbrojníky sa rozhodla zaobstarať druhú aktualizáciu Spoločného územného plánu obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov pre svoje k.ú. Zbrojníky.

 V tejto súvislosti Obec Zbrojníky ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti, že dňom 3.5.2019 zahájila v zmysle § 30 a §  22  zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  prerokovanie dokumentácie:

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ   ZBROJNÍKY, HONTIANSKA VRBICA, SIKENICA,  KUKUČÍNOV – ZMENY A DOPLNKY Č.2/ 2019, Obec Zbrojníky - návrh

Spracovateľom predmetnej dokumentácie je Ing.arch. Janka Privalincová z Nitry.

     Zmeny a doplnky č.2/2019 uvedeného územného plánu sa týkajú katastrálneho územia obce Zbrojníky. Jedná sa o návrh rozšírenia zastavaného územia obce o rozlohu 0,5 ha juhovýchodne od jej centra pre funkciu obchod a služby v blízkosti areálu Píla Zbrojníky a futbalového ihriska.

         S kompletným znením uvedenej dokumentácie sa môžete oboznámiť na Obecnom úrade v Zbrojníkoch,  tel.č. 036/7799115,  e-mail: obecnyurad@zbrojniky.sk v úradných hodinách. Tu môžete zároveň podať svoje pripomienky a námietky najneskôr do 2.6.2019 vrátane. Na pripomienky vznesené po tejto lehote sa nebude prihliadať.

 

 

Emöke    F i l l o v á

Starostka  obce

 

Vyvesené dňa: 02.05.2019

 

Zvesené dňa : 

 

 


 
 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár


webygroup

Program rozvoja vidieka SR

Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019


18662143

Úvodná stránka