Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

Dane a poplatky

Základ dane a sadzby daní platných podľa VZN

Základ dane z nehnuteľností - pozemky:

 • Orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady Horné Zbrojníky - 0,5503 €/m2
 • Orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady Dolné Zbrojníky - 0,5155 €/m2
 • Trvalé trávnaté porasty - 0,1228 €/m2
 • Záhrady - 1,32 €/m2
 • Lesné pozemky Horné Zbrojníky - 0,0205 €/m2
 • Lesné pozemky Dolné Zbrojníky - 0,245 €/m2
 • Rybníky s chovom rým a ost. hosp. využívané vodné plochy - 1,32 €/m2
 • Zastavané plochy a nádvoria - 1,32 €/m2
 • Stavebné pozemky - 13,27 €/m2
 • Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 1,32 €/m2

 

Sadzba dane z nehnuteľností - pozemky:

 • Orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - 0,50 %
 • Záhrady - 0,28 %
 • Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 0,28 %
 • Lesné pozemky, rybníky s chovom rým a ost. hosp. využívané vod. pl. - 0,50 %
 • Stavebné pozemky - 0,28 %

 

Sadzba dane zo stavieb:

 • Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu - 0,033 €/m2
 • Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 0,033 €/m2
 • Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu - 0,099 €/m2
 • Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov - 0,132 €/m2
 • Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 0,165 €/m2
 • Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou - 0,331 €/m2
 • Ostatné stavby - 0,099 €/m2

 

Sadzba dane z bytov - 0,033 €/m2

 

VZN o dani z nehnuteľnosti

http://www.zbrojniky.sk/vzn.phtml?id_menu=106590&module_action__293664__id_vzn=10639#m_293664

 

Sadzba dane za psa - 3,50 €/pes

 

VZN o dani za psa

http://www.zbrojniky.sk/vzn.phtml?id_menu=106590&module_action__293664__id_vzn=10641#m_293664

 

Sadzba poplatku za komunálne odpady:

 • Fyzická osoba - 6,20 €/osobu
 • Právnická osoba - 21,90 €/osobu

 

Sadba poplatku za drobné stavebné odpady - 0,015 €/kg

 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

http://www.zbrojniky.sk/vzn.phtml?id_menu=106590&module_action__293664__id_vzn=15522#m_293664

 

 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár


webygroup

Voľby do NRSR 2020

Voľba poštou - informácia

Program rozvoja vidieka SR

Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019


18949012

Úvodná stránka