Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

Kroniky obce

                                        Zoznámte sa na úvod                             

          "Cenný prameň informácií o našej obci." Aj tak by sme mohli pomenovať vzácne stránky pamätnej knihy či kroniky obce Zbrojníky, ktoré obsahujú množstvo zaujímavých informácií dokonca až z čias II. svetovej vojny. Sú akýmsi "papierovým archívom" uzavretým do pevného obalu, ktorý chráni riadky zaznamenávajúce široký pohľad na našu obec, jej históriu a život v nej.

 

                           Pamätná kniha MNV                         

      P    Pamätná kniha MNV - Miestny národný výbor, ako sa v období spred 80. rokov nazýval Obecný úrad, slúžila na zaznamenávanie vzácnych situácií zo života občanov našej obce, ktorých škála bola naozaj široká. Kniha sa začala viesť v roku 1974. Jej súčasťou sú stránky zachytávajúce zápisy novonarodených detí, uvítania do života, stretnutia dôchodcov, slávnostné odovzdávania občianskych preukazov, sľuby pionierov a iskier, darcovstvo krvi či blahoželania k jubileu. Každý zo záznamov je dekorovaný peknými kresbami vystihujúcimi tú ktorú udalosť, krátkym písomným záznamom aj podpismi zúčastnených.

          Listovanie v tejto krásnej knihe je peknou spomienkou na časy minulé, spestrené týmito krásnymi životnými udalosťami.

 

 

                       Kronika obce Zbrojníky                          

          Kronika, ktorú môžete vidieť na vyššie uvedenom obrázku, je našim vzácnym dokumentom, ktorý zachytáva informácie už z čias obdobia II. svetovej vojny. V jej úvode je uvedený údaj, že obsahuje 596 označených strán, podpísaný vtedajším predsedom a tajomníkom MNV. Jej prvá stránka zaznamenáva niečo o  SNP a nasledujúcich šesť strán nám približuje život v našej obci počas prechodu II. svetovej vojny.

          Ďalej kronika obsahuje informácie, ktoré popisujú našu obec, jej polohu, obyvateľstvo, vodstvo, zvieratstvo či rastlinstvo. Sú tu aj oblasti ako je pôda, úrady, obchody, remeselníci, zdravotníctvo, jazyky, klimatické podmienky, náboženstvo či kultúra. Dočítate sa čosi aj o veľkostatkároch, spôsobe života v obci i niečo z jej politického života. Tieto oblasti sú popisované v ďalších po sebe nasledujúcoch rokoch až do roku 1987.

          Možno by na vás kronika z počiatku pôsobila trochu stroho a škrobene, keďže sa v nej nestretenete s fotografiami či kresbami ako v Pamätnej knihe. No keď sa do nej začítame, môžeme sa dozvedieť skutočne zaujímavé informácie z dávnych čias, ktoré na nás môžu dnes pôsobiť možno aj trochu neuveriteľne.

 

                                                        

                                    Kronika                                   

          Druhá kronika obce Zbrojníky zachytáva obdobia od roku 1988 do roku 1990, chronologicky rozčlenené do oblastí podobne, ako v prvej obecnej kronike. Sú nimi napríklad: charakteristika obce, kultúrno - výchovná činnosť, práca spoločenských organizácií či zdravotníctvo. Dočítate sa tu niečo zo života Základnej i Materskej školy či vtedajšieho JRD, niečo o Csemadoku, telovýchovnej jednote, obchode a službách a v neposlednom rade aj zo života samotného MNV.

          Neskôr bola kronika doplnená o obdobia rokov 1991 - 1994, 1995 - 1998, 1999 - 2002 a rokov 2003 - 2006. Tieto obdobia sú rozčlenené do oblastí ako sú: majetok obce, vzťahy s podnikateľskými subjektami, kultúra, školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť obce, cirkev, šport, demografia obce a životné prostredie.

 

    

                              Pežerňa v kronike                            

          Najnovším prírastkom našej písomnej histórie je Pežerňa v kronike. Za jej vyhotovenie a nádherné spracovanie sme vďační Doc. PhDr. Ľudovítovi Luptákovi, CSc. Kronika bola vydaná v roku 2014 a zachytáva priebeh vzniku, život osady, jej obyvateľov i to, čím sa zaoberali a ako žili. V jej úvodných stránkah sa uvádza, že osada vznikla už v roku 1923. Je veľmi pekne spracovaná a na rozdiel od obecných kroník obsahuje množstvo krásnych fotografií i obrázkov, ktoré čitateľovi lepšie a reálnejšie priblížia všetko, čo sa na jej stránkach dočíta.

 

 

          Nahliadnite do malej fotogalérie a možno to vo vás vzbudí záujem navštíviť Obecný úrad a nahliadnuť do týchto kních a priblížiť si našu dávnu i nedávnu minulosť.

 

     Vážme si všetko pekné a poučme sa zo všetkého zlého, čo je súčasťou našej minulosti. Priblížme si veci príjemné i nepríjemné, bežné i výnimočné a starajme sa o to, čo nás s našou obcou zoznamuje a zbližuje stále väčšmi. Snažme sa o to, aby bol dnešok, ktorý bude raz súčasťou našej ďalšej minulosti, stále krajší, príjemnejší a zaujímavejší pre budúcich čitateľov našej "písanej histórie".

 

 

    

    

 


 

Kroniky obce

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

webygroup

Program rozvoja vidieka SR

Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019


18866501

Úvodná stránka