Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019Vytlačiť
 

OBEC ZBROJNÍKY

Obecný úrad, Zbrojníky 166, 935 55

V Zbrojníkoch, dňa 16.5.2019

                                     

INFORMÁCIA

o Oznámení o strategickom dokumente „Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov - Zmeny a doplnky č.2/2019,  Zbrojníky“            

         Obec Zbrojníky zabezpečuje spracovanie aktualizácie Spoločného územného plánu obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov pre k.ú. Zbrojníky, ktorý je zároveň strategickým dokumentom s miestnym dosahom.

         V zmysle § 6 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  (ďalej iba „zákon“)  týmto oznamujeme verejnosti, že  Oznámenie o strategickom dokumente „Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov - Zmeny a doplnky č.2/2019,  Zbrojníky“  (ďalej iba „oznámenie“) je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://enviroportal.sk

Strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnený na internetovej stránke

www.zbrojniky.sk

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese:

Obecný úrad Zbrojníky č.166, v pracovných dňoch v úradných hodinách u pani K. Múčkovej

Písomné stanoviská verejnosti k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods.1 zákona  možno predkladať  v termíne do 1.6.2019 na adresu:  Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice

alebo elektronicky na adresu: Eva.Cervenakova@minv.sk

 

 

 

 

 

  

                                                                                     Emöke    F i l l o v á

                                                                                         Starostka  obce

-

 

 

 


 
 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


webygroup

Program rozvoja vidieka SR

Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019


18866440

Úvodná stránka